CENÍK

Metodika stanovení ceny

Ceny za poskytované služby stanovujeme těmito způsoby:

 

  • Jednotkově - t.j. na základě počtu zaúčtovaných položek
  • Paušálně - t.j. měsíční platbou
  • Účetní závěrka je fakturována jednorázově ( po zpracování této závěrky a po odevzdání DP k DP PO).
    Faktury jsou vystavovány měsíčně, event. v jiných intervalech dle požadavku klienta a následné dohody.
  • Mimořádná účetní závěrka je fakturována po zpracování této závěrky. V prvních měsících spolupráce preferujeme
    jednotkové stanovení ceny. Po uplynutí několika měsíců lze přejít na paušální platby po dohodě s klientem.

 

Ceník našich služeb vám poskytneme na požádání.